ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост – 2022 г.

Патентно ведомство на Република България обявява, че възобновява отложеният поради пандемията от COVID-19 в България, изпит за кандидати за представители по индустриална собственост, който беше планиран да се проведе на 27 и 30 март 2020 г. В тази връзка Патентно ведомство, пристъпва към организиране и провеждане единствено на изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за обучение и изпит на представители по индустриална собственост.

Обучение на кандидати за представители по индустриална собственост през настоящата 2022г., не се предвижда.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес гр. София, бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 26.09.2022г. (понеделник) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в сградата на Патентно ведомство, адрес гр. София, бул. „д-р Г.М. Димитров” № 52Б, на 27.09.2022г. (вторник) от 9:00 ч. След този час кандидати не се допускат в залата.

Желаещите да се явят на изпит следва да подадат заявление по образец.В заявлението трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.

Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни преди датата на изпита.

Всички кандидати, които до момента са подали заявления за включване в изпитната сесия, е необходимо да потвърдят своето участие по телефон или чрез имейл.

Списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата и на таблото в регистратурата на Патентно ведомство не по-късно от 10 дни преди датата на изпита.

За допълнителна информация:

Иванка Димитрова

тел.: +359 2 9701 319

e-mail: idimitrova@bpo.bg

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg