ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Генерална Асамблея на СОИС

Патентно Ведомство

Поредната, 63-та серия от заседания на Генералната Асамблея на държавите-членки на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и на съюзите, администрирани от нея се състоя през периода 14 – 22 юли 2022г., в сградата на СОИС в Женева.

Г-жа Таня Найденова, Председател на Патентно ведомство бе част от българската делегация, която взе активно участие в редица дискусии и вземане на решения по теми от работния дневен ред. Българската делегация проведе и поредица от двустранни срещи с представители на различни сектори на Организацията, с цел обсъждане на бъдещи дейности за двустранно сътрудничество и подкрепата, която СОИС може да предостави на ведомството за постигането на неговите цели във време на нарастваща глобализация на интелектуалната собственост.

От своя страна, генералният директор на СОИС, г-н Дарен Танг, приветства делегациите от 193-те държави-членки на Организацията и направи общ преглед на развитието на новия средносрочен стратегически план на Организацията за 2022-2026 г., който беше одобрен от държавите-членки по време на Асамблеите на СОИС през 2021 г., като подчерта, че фокусът от тогава до сега е прост и целенасочен - превръщането му в конкретни действия, така че да се постигнат резултатите и въздействието, което всички очакваме.

Г-н Танг призова делегатите да продължат да работят за превръщането на интелектуалната собственост в мощен катализатор за работни места, инвестиции, бизнес растеж и икономическо развитие.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg