ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОЛЯМА НАГРАДА за победителя в конкурса „Предизвикателство за иновации и изобретения в Нигерия“ (NIIC)

NIIC

Патентно ведомство на Република България, Международната федерация на асоциациите на изобретателите (IFIA) и Организацията за насърчаване на творчеството, иновациите и изобретенията (OCIIP) представят на вниманието на всички изобретатели възможността да участват в конкурса „Предизвикателство за иновации и изобретения в Нигерия“ (NIIC), който ще с проведе в 2 етапа:

Етап 1 - от 15 до 29 март 2022 г. и
Етап 2 – от 5 до 19 април 2022 г.

Креативни ли сте – Иновативни ли сте – Изобретатели ли сте? Имате ли готова идея или проект?

Това е възможност да бъдете признати и да получите финансова подкрепа. Конкурсът е предизвикателство за насърчаване на иновациите и изобретенията. Организира се периодично в подкрепа на изобретателите, предлагащи различни иновативни решения, които биха могли да намерят приложение в Нигерия.

Безплатна регистрация на: https://ociip.org/niic2022/register

Краен срок: 04 март 2022 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg