ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Зала в ТУ – София ще носи името на проф. д-р инж. Камен Веселинов

На 28 юни 2021 г. зала 9205 на Техническия университет – София бе тържествено наименувана на проф. д-р инж. Камен Веселинов, ректор на университета от 2006 до 2011 г. и председател на Патентно ведомство на Република България в периода м. май”2011 – м. март 2014 г. и м. януари 2015 – м. август 2016 г.

Проф. д-р Владя Борисова благодари за инициативата и изтъкна, че под управлението на проф. Веселинов Патентно ведомство постига стабилност и авторитет в международен план, като неговото ръководство допринася значително за развитието на системата на интелектуалната собственост в България.

Проф. д-р инж. Камен Владимиров Веселинов е изтъкнат български учен в областта на приложната механика. Основните области на неговата научноизследователска дейност са числени методи в механиката, строителна механика, съпротивление на материалите и др. Автор е на учебници, десетки научни публикации в областта на инженерните науки, допринася за подготовката на поколения специалисти в областта на информационните технологии. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg