ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Финансова помощ за МСП в областта на ИС: четвъртият прозорец за кандидатстване вече е отворен

Патентно Ведомство

От 1 юли малките и средни предприятия (МСП) със седалище в ЕС могат да кандидатстват за финансиране по Фонда за МСПчрез програмата Ideas Powered for Business (“Идеи, генерирани за бизнеса“) към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), който е част от Плана за действие на Европейската комисия в областта на ИС(IP Action Plan).

Новият прозорец за кандидатстване е отворен от 1 до 31 юли. Това е предпоследният от общо пет прозореца за кандидатстване, които ще бъдат активни през 2021 година.

Новата схема е отворена за всички фирми в ЕС, които отговарят на официалната дефиниция за малки и средни предприятия (official definition of a SME)и предлага финансова подкрепа под формата на възстановяване на суми при заявяване на марки и дизайни и за услуги по предварителна диагностика на обекти на ИС (IP Scan)*, до максимум 1 500 EUR на фирма.

Програмата предоставя възможност МСП да получат 50% възстановяване на заявителските таксите за търговска марка и/или промишлен дизайн (на национално, регионално и европейско равнище) и 75% възстановяване на таксата за услугата „Предварително проучване на правата на интелектуална собственост“ (IP-Pre-diagnostic service/IP Scan), която се предоставя в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България.

Информация относно изискванията, времето и друга информация, отнасяща се до схемата, могат да бъдат намерени на:

Ideas Powered for Business SME Fundили

https://www.bpo.bg/bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/sluzhbata-na-evropeyskiya-sayuz-za-intelektualna-sobstvenost-euipo/fond-za-msp

Услугата по предварителната диагностика (IP-Pre-diagnostic service/IP Scan) обхваща всички обекти на интелектуална собственост. МСП, които ползват тази услуга, биха могли да кандидатстват и за възстановяване на 75 % от таксата за заявка на европейски патентпо програмата IPA4SME, в случаите в коитов рамките на извършената диагностика се установи, че предприятието има иновация/и, които могат да бъдат защитени с европейски патент/и. Таванът на допустимите разходи за възстановяване на такси за европейски патенти е 2500 EUR на МСП.

Изискванията, сроковете и допълнителна информация за програмата IPA4SME са налични на: https://www.ipa4sme.eu/

Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg