ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Центърът за арбитраж и медиация на СОИС с нови усилия в подкрепа на МСП

Центърът за арбитраж и медиация на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС, WIPO/ обявява отстъпка за някои услуги за малки и средни предприятия (МСП) в рамките на нови усилия за подкрепа на този бизнес, който изключително преобладава в световен мащаб.

От 1 юли Центърът на СОИС ще прилага 25 % отстъпка на таксите за медиация и арбитраж, при които едната или двете страни са МСП или дружества с до 250 служители.

МСП представляват 90 % от всички дружества в света, които осигуряват 70 % от работните места в световен мащаб, а това ги прави двигател на световната икономика, заяви генералният директор на СОИС Дарен Танг. "МСП са гръбнакът на много икономики и ключът към нашето икономическо възстановяване. Тази инициатива е част от по-значимите ни усилия да улесним МСП да използват ИС за развитие на бизнеса си, като им помогнем да спестят бизнес разходи, когато им се наложи да разрешават спорове в областта на ИС", каза г-н Танг.

С предлагането на услуги във връзка с разрешаването на спорове, СОИС се стреми да отговори на специфичните нужди и предизвикателства на МСП, които вече са 37 % от потребителите на услугите на Центъра на СОИС за арбитраж и медиация. По-специално, медиацията може да бъде времево и ценово ефективен метод за МСП за разрешаване на спорове без съдебни дела, като им помогне да постигнат ефективни резултати при запазване на конфиденциалност.

Новото намаление на таксите ще бъде въведено заедно с актуализираните правила на СОИС за медиация и арбитраж. Актуализацията на правилата отразява новите тенденции в международната медиация и арбитража и потвърждава практиките на Центъра на СОИС за администриране на делата, особено при воденето на делата онлайн.

От началото на пандемията огромното мнозинство от делата по медиация и арбитраж на СОИС се водят онлайн, а процентът през 2020 г на уреждане на спорове чрез медиация се е увеличил до 78 % - от 70 % година по-рано, като тази тенденция се запазва и през 2021 г. Подробна информация е достъпна на уебстраниците на Центъра на СОИС и на отдела на СОИС "Интелектуална собственост за бизнеса".

Правилата на СОИС за медиация и арбитраж: https://www.wipo.int/amc/en/rules/

Център на СОИС: https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/smes/index.html

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg