ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Икономическа ефективност на показателите за правата върху интелектуалната собственост: Актуализация от март 2021 г.

През май 2021 г. СЕСИС /EUIPO/ представи доклада "Икономическото въздействие на кризата COVID-19 върху отраслите с интензивно използване на права на интелектуалната собственост /ПИС/" с данни до декември 2020 г., включващ показатели за всички права върху интелектуална собственост, търговски марки (ТМ), дизайни (ДИЗ), патенти (ПТ) и авторски права (АП).

Обсерваторията за нарушенията на правата върху ИС /Обсерваторията/ ще актуализира показателите за ПИС на всяко тримесечие за Европейския съюз (ЕС) и четирите най-големи държави членки, за да наблюдава фазата на възстановяване през 2021 г. и след това.

През март 2021 г. всички показатели за ПИС в ЕС бяха под равнището, регистрирано през февруари 2020 г. Френските показатели за търговските марки и авторските права вече са достигнали предкризисните си нива, а френският показател за ПИС е много близо, както и италианският показател за патентите.

В таблицата по-долу е показана разликата между стойността на показателите за ПИС през март 2021 г. и февруари 2020 г., като с червени цифри са обозначени показателите, които все още са под предкризисните нива, а със зелени цифри - случаите, в които показателят е достигнал или надминават предкризисното си ниво.


ГерманияФранцияИталияИспания
ПИС-5.0
-0.3
-4.9
TM-5.7
+0.1
-4.8
ДИЗ-3.8-4.5-1.0
-4.3
ПТ-3.3-6.2-4.4-0.2-5.2
АП-5.1
+6.5
-8.3


Докладът е достъпен на: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Economic_performance_IPR/March_2021_Economic_Performance_IPR_Study_FullR_en.pdf

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg