ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Старт на кариерата

През месец октомври 2021 г. стартира набирането на кандидати за работа в държавната администрация по Програма „Старт на кариерата“, в която Патентно ведомство на Република България се включва за поредна година в качеството на работодател.

Основната цел на инициативата е да осигури достъпни възможности за безработни младежи на възраст до 29 г. да придобият първоначален трудов стаж по специалността си. Кандидатите следва да са завършили висше образование и да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. Процедурата включва подбор на участниците по строго определени критерии и назначаване на одобрените лица на експертни длъжности по трудово правоотношение в държавната администрация за срок от 12 месеца. Заетите по тази програма притежават статут на временно наети служители по Кодекса на труда, а не на стажанти. Заплащането се извършва съобразно условията по Програмата.

Актуална информация относно процедурата за кандидатстване и наличието на свободни позиции в Патентното ведомство можете да откриете на https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, в рубрика „Кариери“, раздел „Стажантски програми“ на официалния сайт на ведомството: www.bpo.bg, както и чрез изпращане на запитване до имейл: karieri@bpo.bg.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg