ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Онлайн семинар относно процедура за получаване на експертна и финансова подкрепа в областта на интелектуалната собственост, 27 септември, 11 часа

На 27 септември от 11.00 часа ще се проведе специален онлайн семинар, който ще представи процедурата за получаване на експертна и финансова помощ в областта на интелектуалната собственост.

От 1 септември малките и средните предприятия/МСП със седалище в ЕС могат да кандидатстват за финансиране по Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост/СЕСИС, който е част от Плана за действие на Европейската комисия в областта на интелектуалната собственост (IP Action Plan), със съфинансиране от ИАНМСП към българските предприятия.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е до 31 октомври 2021 г., а на семинара на 27 септември 2021 г. от 11.00 часа, представители на Патентното ведомство ще представят подробно процеса по кандидатстване за подкрепа под формата на два вида услуги:

Услуга 1 – Предиагностика на ИС на предприятието (IPPD или IP scan) и

Услуга 2 – Възстановяване на такси при заявяване на марки и промишлени дизайни

Бюджетът на програмата е до 1500 € на МСП, като тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване само за една от услугите или общо за двете.

За да се включите в уебинара е необходима бърза регистрация на този адрес: https://event.webinarjam.com/register/97/ml5y5b07

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg