ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Оптимизиране на услугите и процесите на Патентно ведомство

В условията на Covid-19, Патентно ведомство на Република България успешно осъществява всички работни процеси свързани с обектите на индустриална собственост и движението на документооборота в дигитална среда. Това е в резултат на внедряването на над 120 електронни услуги свързани с обектите на индустриалната собственост, които са достъпни на Портала за електронни услуги на ведомството.

Дигитализирането на работните процеси и предоставянето на електронни услуги позволява Ведомството да отговори на високите очаквания на потребителите за предоставянето на качествено обслужване, бърз и лесен достъп до информация и услуги свързани с обектите на индустриалната собственост, включително и online плащания при електронно заявяване на обектите на индустриалната собственост и при подаване на всякакви искания за вторични действия по тях. С цел повишаване качеството на предоставяните услуги и информационната им сигурност Патентно ведомство успешно внедри и поддържа Системата за управление на качеството съгласно изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001 и Системата за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на Международния стандарт ISO/IEC 27001.

По отношение на дигитализацията на работните процеси, две поредни години Патентно ведомство на Република България е отличено от фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ и участва в Церемонията по връчването на "Годишните награди за държавните институции - добрите примери", която се провежда под патронажа на Европейския парламент. В началото на 2020 г. Патентно ведомство на Република България получава наградата в категория „Най-добро обслужване на гражданите“. Отличието е предоставено за непрекъснатото подобряване на административните услуги, предоставяни от ведомството, както и своевременното, бързо и коректно обслужване на гражданите и бизнеса, което от своя страна води до намаляване на административната тежест спрямо клиентите. През 2018 г. Патентно ведомство на Република България печели приза в категория „Най-добра електронна услуга“.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg