ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София и Пловдив се присъединяват към Европейската мрежа на „Автентичности“

authenticity

На 18 ноември 2020 г. и 22 декември 2020 г., в рамките на европейския проект за сътрудничество (ECP8) „Европейска мрежа за Автентичности“, Столична Община и Община Пловдив станаха първите сертифицирани български общини.

След подписани Меморандуми за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и двете общини, и в сътрудничество с различни заинтересовани страни, през следващите две години ще се проведат поредица  от дейности за повишаване на осведомеността, свързани с интелектуалната собственост, в новите сертифицирани градове на „Автентичностите“.

Този проект за европейско сътрудничество има за цел да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и европейската общественост както за стойността на интелектуалната собственост, така и за вредните ефекти от фалшифицирането на стоки и продукти в различните европейски градове.

София е столицата на България и най-големият й град. Той е и основният административен, културен и образователен център на страната, като 1/6 от българското промишлено производство е съсредоточено в София.

Пловдив, Европейска столица на културата през 2019 г., е вторият по големина град в България. Това е град с над 8000 години история. Пловдив бързо се превръща в най-динамичния и развит град и център на Южна България. Икономиката му е добре развита и диверсифицирана, което включва комбинация от индустрия, услуги, туризъм и информационни технологии.

Чрез този проект на EUIPO, Патентно ведомство на Република България, в сътрудничество с тези две общини и местните заинтересовани страни, ще се стреми да се бори с фалшифицирането на стоки и продукти и едновременно да повиши осведомеността относно интелектуалната собственост на местно ниво. В този смисъл двете общини се присъединяват и към неотдавнашната автентичност на Солун в задачата за по-нататъшно изграждане на европейска мрежа от сертифицирани градове на „Автентичностите“, където ще могат да се споделят най-добрите практики и да се създадат нови полезни връзки и комуникации.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg