ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщение за актуализирани формуляри

В Сигнална информация № 1/2021 от 8 януари 2021 г. Международното бюро съобщава, че са актуализирани официалните формуляри, използвани в Мадридската система за международна регистрация на марки, както и бележките за тяхното попълване.
1. Основните промени касаят:
- премахване на заглавната страница;
- подчертаване на задължителните за попълване полета;
- създаване на поле за заявител, за нов притежател и за представителя по ИС, в което задължително да бъде посочен адрес на електронна поща, с оглед промените в Правилника, които ще влязат в сила на 1 февруари 2021 г.;
- въвеждане на нов допълнителен лист, в който се изяснява как трябва да се посочва информацията, когато се подава съвместна заявка.
3. Новите бележки целят избягване на нередовности.
4. Официалните формуляри и техните бележки за подаване са публикувани на електронната страница на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на английски език и скоро ще бъдат публикувани на френски и испански език.
Патентното ведомство ще изисква използване на актуализираните официални формуляри на СОИС при посредничество за препращане на заявки до Международното бюро.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg