ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МСП вече могат да кандидатстват за подпомагане по ИС

Патентно Ведомство

От 11 януари малките и средни предприятия (МСП) от ЕС вече могат да кандидатстват за финансиране по новия Фонд за МСП "Идеи за бизнеса" /Ideas Powered for Business SME Fund./

Фирмите могат да подават кандидатури от 11 до 31 януари, като това е първата от пет възможности за кандидатстване за подпомагане в областта на ИС през 2021 година.

Могат да кандидатстват всички фирми от страни членки на Европейския съюз, които отговарят на официалната дефиниция за МСП-official definition of a SME. Схемата предлага финансова подкрепа до 1 500 евро на фирма, под формата на възстановяване на суми за заявка за марка и дизайн и за услуги по предварителна диагностика (IP Scan).

Новата схема за подпомагане на МСП е по програма Ideas Powered for Business към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ и е част от План за действие на Европейската комисия в областта на интелектуална собственост /IP Action Plan/. Схемата се изпълнява в сътрудничество с националните и регионални ведомства по интелектуална собственост от Европейския съюз.

Във връзка с гореизложената информация бихме искали да Ви уведомим, че на 19 януари /вторник/, от 11:00 до 12:00 ч., ще се проведе уебинар, който допълнително ще представи възможностите за подпомагане наМСП в областта на интелектуалната собственост през настоящата календарна година.

Уебинарът е достъпен оттук: https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg