ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Открита е обществена консултация във връзка със Схемата на ЕС за географските означения за храни и напитки /преразглеждане/

Патентно Ведомство

Европейската комисия стартира обществена консултация, която приканва граждани, организации, публични органи на национално, регионално или местно равнище и др. да участват в допитване „Как да укрепим системата на географските означения“.

В Европейския съюз са защитени почти 3400 наименования на определени продукти (селскостопански изделия и храни, риболовни продукти и аквакултури, вина, спиртни напитки и ароматизирани лозаро-винарски продукти)по една от схемите за качество на ЕС: за Географски указания (ГУ), Защитени наименования за произход (ЗНП), Защитени географски указания (ЗГУ) и Храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ).

Чрез обществената консултация гражданите и организациите, както и националните и регионалните органи, се приканват да допринесат за оценката на начините за укрепване на системата за географските означения. Целта е да бъдат събрани мнения за основните установени предизвикателства, на които ще трябва да се отговори при планираното преразглеждане, както и за причините за тях, за възможните варианти на политиката, които могат да се предвидят, с цел преодоляване на тези предизвикателства и за последиците от тези различни варианти.

Въпросникът е достъпен на всички езици на ЕС и може да бъде намерен чрез уеб страницата на Европейската комисия, посветена на обсъждането.

Крайният срок за изпращане на мнения е 9 април 2021 г.

Обществената консултация е достъпна оттук: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg