ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Представяне на оригинали

Уважаеми потребители,
При представяне на документа в оригинал, следва изрично да бъдат посочени входящият номер и датата, на която е било подадено за първи път в Патентното ведомство копие на същия по факс или електронна поща. В случай, че тези изисквания не са изпълнени документите ще бъдат входирани като новопостъпили.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg