ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Набиране на предложения за вписване в Златната книга

За поредна година като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите и изобретателите с високи научни и творчески постижения, Патентно ведомство очаква предложения за изтъкнати автори и изобретатели за вписване на техните имена в „Златната книга на Патентно ведомство на Република България”, учредена от 1981 г. Съгласно статута на Златната книга предложенията за вписвания се правят от стопански, научни и обществени организации.
Във връзка с това, Патентно ведомство на Република България стартира процедура по набиране на предложения за вписване в Златната книга. Предложения трябва да са придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати автори и изобретатели и да бъдат подадени на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040, или на e-mail services@bpo.bg в срок до 30.09.2021 г.
Лице за контакт - Златина Славчева – тел. 02 9701 319.
Решението по постъпилите предложения за вписване в Златната книга се извършва от специална комисия, назначена със заповед на Председателя на Патентното ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg