ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Юбилеен доклад във връзка с 10 годишнината на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Патентно Ведомство

През последното десетилетие Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (Мрежата/EUIPN ), обединява сили и трансформира двустепенната система за търговски марки и дизайн на ЕС в рамките на ЕС. Законодателствата на държавите-членки работят хармонизирано и се допълват,  създавайки възможност за сближаване на практиките в целия ЕС  и правейки правата на интелектуална собственост по-достъпни и по-ефективни.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост отбелязва 10 годишнината на Мрежата с публикуването на юбилеен доклад, в който се представят графично нейната история и постижения. Докладът обобщава преимуществата от работата на EUIPN в съответните области, включително повишена ефективност, хармонизирани инструменти и практики и огромните ползи, реализирани чрез ангажирана и съвместна работа на националните ведомства.

10 години след създаването на EUIPN, търговските марки и дизайни на ЕС се ползват от по-големи инвестиции, осигуряващи равни условия, съвременни инструменти и сближени практики. Това гарантира по-добра, по-рентабилна услуга за потребителите на системите и по-голяма ефективност за националните ведомства.

Мрежата, базирайки се на уникалния си характер да обединява най-важните заинтересовани страни в областта на интелектуалната собственост, е в отлична позиция да подобри иновациите и цифровите политики на ЕС, да предоставя услуги, предлагани на национално ниво за МСП, и да ангажира потребителите, фокусирани върху използването на потенциала за иновации. EUIPN играе важна роля като движеща сила за интелектуална собственост като един от стълбовете на иновациите в ЕС.

Тук може да се запознаете с Юбилейния доклад на СЕСИС:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg