ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Председателят на Патентно ведомство награди Владимир Йосифов

Проф. д-р Владя Борисова и Владимир Йосифов Проф. д-р Владя Борисова и Владимир Йосифов

Проф. д-р Владя Борисова и Владимир Йосифов

 Известният български специалист в областта на интелектуалната собственост г-н Владимир Йосифов получи почетен плакет от Председателя на Патентно ведомство в знак на признание и благодарност за дългогодишната му работа за развитието на интелектуалната собственост в България.

   Владимир Йосифов е дългогодишен професионалист в областта на интелектуалната собственост и иновациите, внедряването на изобретения и трансфер на технологии, научно-техническа и патентна информация. От 1981 г. работи в Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, като през годините заема различни ръководни постове. Директор е на Дирекция „Насърчаване на иновационната дейност и развитие на структурите за интелектуална собственост“ /СОИС/, и е един от доказалите се специалисти в международен план. По време на работата си там ръководи програмата на СОИС за патентно-информационни услуги за развиващи се страни; участва и ръководи развитието и внедряването на националната инфраструктура за насърчаване и подкрепа на иновациите и изобретателството, трансфера на изобретения и нови технологии в различни страни; развива и ръководи програмата на СОИС за награди за изобретатели и творци, създава и развива инициативата на СОИС за университетите. В различни периоди от време е Председател на Борда на Пенсионния фонд на ООН, а към настоящия момент е негов член. Председател е и на Асамблеята на Лисабонския съюз в периода 2015 – 2017 г.

   От 2009 г. е вписан в регистъра на представителите по индустриална собственост в България.

   Владимир Йосифов е организирал над 400 национални, регионални и международни конференции, симпозиуми, курсове и др. инициативи в областта на ИС в над 80 страни; изнесъл е над 300 доклада и лекции на тема иновационна дейност, патентна и научно-техническа информация, оценка и търговска реализация на изобретения и нови технологии, управление на търговски марки и др. Консултант на асоциации, организации и фирми, работещи в сферата на интелектуалната собственост.

   Със своя висок професионализъм и дългогодишен опит г-н Йосифов има безспорен принос за развитието на системата за закрила на интелектуалната собственост и издигането на авторитета на България в международен план.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg