ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Владя Борисова е новият председател на Патентно ведомство на Република България

Патентно Ведомство

Проф. д-р Владя Борисова, Председател на Патентно ведомство на Република България

На 16 юни 2021 г. проф. д-р Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство на Република България.

Проф. д-р Владя Борисова, е магистър по право и икономика, с дългогодишен опит в областта на интелектуалната собственост.

Директор е на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на УНСС, който професионално подготвя кадри в областта на интелектуалната собственост. Икономист и адвокат по интелектуална собственост към Софийска адвокатска колегия (САК). Специализира интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и в Université de Lille - IFrance. Представител по индустриална собственост. Експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент към работните органи на организацията. Консултант на Международната търговска камара (ICC), служба „Търговски престъпления“, дивизия „Престъпления срещу интелектуалната собственост“, Лондон.

От 2017 г. досега е член на Академичния съвет към Председателя на Патентно ведомство на Република България. Член на националната Асоциация по интелектуална собственост, биология и фармация. Независим експерт към Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП). Експерт към 39-то, 40-то и 43-то Народно събрание на Република България. Има дългогодишен експертен, преподавателски и научноизследователски опит с множество национални и международни участия, експертизи, инициативи, стратегически проекти и публикации в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер за бизнес цели.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg