ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЕСИС в сътрудничество с Международната мрежа за малки и средни предприятия

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) твърдо изгражда своята Мрежа с подписването на ново споразумение за сътрудничество с Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME).

INSME е сдружение с нестопанска цел, работещо под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която има подкрепата на 67 членове от 31 държави.

Екосистемата на малките и средни предприятия (МСП) се нуждае от повече партньорства, за да насърчи благоприятна среда, в която те могат да се развиват и реализират пълния си потенциал в бизнеса. Споразумението за сътрудничество дава възможност на двете организации да работят в преследване на обща цел, за насърчаване на растежа на МСП.

INSME работи за по-стабилна глобална бизнес среда за МСП и за създаване на все по-плодородна иновационна екосистема. Интелектуалната собственост може да играе важна роля в защитата на иновативните идеи, когато е интегрирана в процеса на създаване.

За INSME това споразумение ще предостави полезна информация за правата на интелектуална собственост (ПИС) и ползите от нея. Консолидирайки усилията си с INSME, СЕСИС укрепва своята Мрежа за сътрудничество, за да достигне до МСП и да повиши осведомеността относно важността и ползите от ИС.

Като част от стратегическия план на Службата е и програмата за МСП, под мотото „Идеи, задвижвани за бизнес“. Наскоро откритият център „Ideas Powered for business“ предлага информация за МСП, както и възможност за регистриране за безплатни персонализирани правни съвети по въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

Съгласно това споразумение се предвиждат няколко съвместни инициативи като уеб семинари, обучителни модули и обмен на информация по комуникационните канали на двете организации.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg