ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

29-та среща на потребителската група в СЕСИС

На 28 октомври Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ беше домакин на втората онлайн сесия на 29-тата среща на Групата на потребителите.

На срещата присъстваха 20 представители на 14 потребителски асоциации. Това ежегодно събитие е официален форум, на който представители на потребителите се събират, за да обменят мнения относно стратегическите дейности и проекти на СЕСИС и по-специално по дейности с пряко въздействие върху потребителите.

Тази втора онлайн сесия имаше за цел да представи оценката на резултатите и ползите от Проектите по Европейско сътрудничество /ECPs/ в рамките на Стратегическия план 2020 /SP2020/, последвана от преглед на проектите в рамките на Стратегическия план 2025 /SP2025/ и последните събития след работните групи, състояли се през първата седмица на октомври.

Презентацията по проекта „Разширяване на рамката за сътрудничество извън ЕС“ и актуализация на изпълнението на проектите, финансирани от ЕС, затвориха тази втора сесия на 29-то издание на форума.

СЕСИС продължава да прави всичко възможно, за да поддържа своите директни канали за комуникация и дискусии с Групата на потребителите, като ги приспособява към обстоятелства в момента и чрез виртуални платформи.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg