ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издаване на електронни защитни документи за обектите на индустриална собственост

Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че считано от 19 октомври 2020 г., стартира издаване на електронни защитни документи за обектите на индустриална собственост, удостоверения за вписване на особен залог на патент, полезен модел, европейски патент и промишлен дизайни и удостоверения за вписване на лицензия за промишлен дизайн и топология на интегралните схеми, както и решения, подписани от председателя на Патентното ведомство.

Електронните защитни документи, удостоверенията и решенията ще могат да бъдат получавани от потребителите чрез Портала за електронни услуги на ведомството, чрез Системата за сигурно електронно връчване (при предоставяне на необходимите за това данни) или на посочен в адреса за кореспонденция е-mail.

Повече информация за електронните защитни документи можете да намерите на следния адрес:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg