ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информация във връзка с Брекзит

Уважаеми потребители,

Във връзка с изтичането на 31 декември 2020 г. на преходния период, договорен като част от Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, след който Великобритания официално ще напусне регулаторния режим на съюза, Патентно ведомство на Република България препоръчва на всички притежатели/заявители на марки на Европейския съюз, дизайни на Общността, както и на международни марки и дизайни по реда на Мадридската и Хагската спогодбис посочване на ЕС, да се запознаят с публикуваната информация във връзка с Брекзит на официалния сайт на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ със заглавиеВъздействие на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС по отношение на марката и дизайна на Общността“ /Impact of the UK’s withdrawal from the EU – EUTMs and RCDs/

и по-специално със Съобщението до заинтересованите страни /Notice to Stakeholders, updated 18-06-2020/.

Пълният текст на Съобщението можете на намерите и оттук:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg