ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Среща Патентно ведомство - БТПП

Обсъдени бяха съвместни действия чрез въвеждането на информационни нововъведения в посока по-широк достъп на бизнеса до патентна информация, която да улесни проучвателните дейности. В тази връзка представителите на БТПП бяха информирани за обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Развитие на ИТ средата в Патентно ведомство" с две обособени позиции. Повече за това ще намерите ТУК.

Представена бе и дейността на Палатата в помощ на българските предприемачи и международните бизнес инициативи - функционирането на доброволния търговски регистър на Палатата, ежедневния електронен информационен бюлетин „Инфобизнес“. Изтъкнато бе постижението, че БТПП официално е акредитирана от Международната търговска камара - Париж за издаването на електронни сертификати и други външнотърговски документи. Обсъдени бяха мерки за търсене на още възможности за насърчаване на иновационната активност, включително и чрез подходящи награди.

Вижте снимка от срещата.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg