ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11-та редакция на Ницската класификация влиза в сила от 2017г.

От 01 януари 2017 ще влезе в сила 11-та редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките. Тя включва редица промени в списъка на стоките и услугите, в обяснителните бележки и в заглавията на класовете. С новата редакция се въвеждат 299 нови термини, 19 се прекласират, а 25 отпадат от списъка.
Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2017 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Моля да имате предвид, че декларации за включване в заявката на всички стоки и услуги от азбучния списък на определен клас няма да бъдат вземани предвид, ако посочените в заявката заглавия на класовете НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на тези от 11-та редакция от 2017 г.
Вижте класификацията и обяснителните бележки ТУК.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg