ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ново проучване на Европейското патентно ведомство „Патенти и иновации срещу рака“

Патентно Ведомство

ЕПВ стартира безплатен онлайн инструмент за достъп до техническа информация за иновации, свързани с рака

  • Над 5 милиона спасени живота в ЕС благодарение на постиженията в диагностиката и лечението
  • Университетите и публичните научноизследователски институти се превръщат в двигатели на иновациите в борбата с рака
  • ЕПВ стартира безплатни онлайн инструменти за лесен достъп до бизнес и техническа информация за иновации, свързани с рака

В навечерието на Световния ден за борба с рака (4 февруари), Европейското патентно ведомство (ЕПВ) публикува ново проучване, което сочи, че иновациите в борбата с рака са се увеличили със 70% между 2015 г. и 2021 г., измерено чрез броя на международните патентни семейства (IPF). Изследването показва, че през последните 50 години са били оповестени публичночрез патенти над 140 000 изобретения, в помощ на борбата с рака.

В доклада се казва, че ракът остава глобална заплаха за здравето, въпреки напредъка в научните изследвания и технологиите. Според Европейската информационна система за рака (ECIS) се очаква 31 % от мъжете и 25 % от жените в Европейския съюз да бъдат диагностицирани с рак, преди да навършат 75 години. Само в ЕС, благодарение на изобретенията в областта на онкологията са спасени над 5 млн. живота.

Новото проучване „Патенти и иновации срещу рака" има за цел да предостави на лицата, вземащи решения, и на иноваторите информация за патентоването на технологии за борба с рака в световен мащаб. То описва къде и какви са най-новите постижения. В доклада се установява, че през последните 50 години в патентни документи публично са оповестени над 140 000 изобретения, насочени към борбата с рака. Проучването се допълва от безплатната онлайн платформа на ЕПВ, която опростява достъпа до иноваторите в областта чрез техническата информация, съдържаща се в техните патенти, като се използват предварително зададени търсения в патентните бази данни.

Председателят на ЕПВ Антонио Кампиньош заяви: „Платформата, която стартираме днес, може да изиграе значителна роля в борбата с рака, като предостави на учените техническа информация и познания за по-нататъшните им изследвания и ги подпомогне при въвеждането на нови технологии, които могат да спасят човешки живот. Тук, в Европа, сме на второ място по отношение на разработването на технологии, свързани с рака, но е ясно, че можем и трябва да направим много повече - особено като се има предвид, че според прогнозите през следващите години броят на диагностицираните случаи на рак ще се увеличи.“

Глобална борба с рака

Според новия доклад на ЕПВ,Съединените щати са водещи в иновациите, свързани с рака, в световен мащаб, като почти 50% от всички IPF от 2002 г. до 2021 г. се приписват на американски заявители. Европейският съюз е на второ място с 18% дял, следван от Япония с 9%. Съвсем наскоро Китай постигна значителни успехи в тази област, като има голям принос към глобалния пейзаж на иновациите в областта на рака. В Европа през последните две десетилетия Германия запазва позицията си на водеща страна в областта на иновациите, свързани с рака, като е начело през последните две десетилетия. Обединеното кралство бързо се превърна във втория по големина източник. Франция, Швейцария и Нидерландия също демонстрират стабилно нарастване на иновациите, свързани с рака, като заемат съответно трета, четвърта и пета позиция.

Иновациите преосмислят бъдещето на лечението и диагностиката на рака

Усилията за борба с рака се засилват благодарение на новите и усъвършенствани технологии за лечение и диагностика на тези заболявания. Значителна роля изиграха пробивите в областта на имунотерапиите и генните терапии. Между 2015 г. и 2021 г. броят на IPF в областта на имунотерапията се е увеличил повече от два пъти, а генната терапия се е удвоила през същия период. Наблюдава се значително увеличение на международната патентна дейност в областта на диагностиката на рака, особено при течната биопсия (напр. кръвни проби). IPF в областта на течната биопсия са нараснали пет пъти, като са се увеличили от малко над 500 през 2012 г., до над 2 300 през 2021 г. Други нови постижения в областта на здравната информатика са съсредоточени върху използването на усъвършенствани техники за обработка на изображения и алгоритми за машинно обучение за подобряване на прецизността и ефективността на откриването и диагностицирането на рака.

Нарастваща роля на университетите и публичните изследователски центрове

Начинът, по който тези иновации достигат до пазара, се променя. Университетите, болниците, публичните изследователски организации и стартиращите предприятия играят все по-важна роля. В периода 2002-2021 г. те са допринесли за почти една трета от IPF, свързани с рака, като на тях се падат 26 % от всички IPF от заявители от ЕС и 35 % от IPF от заявители от САЩ, което значително надхвърля средния им принос за всички технологии.

Френските институти INSERM и CNRS се открояват като ключови центрове за иновации в областта на рака, като заемат трето и седмо място в световен мащаб през последния петгодишен период 2017-2021 г. Други ключови участници сред най-добрите заявители са фармацевтични компании от САЩ и Европа, които се фокусират предимно върху иновативни лечения на рак, докато няколко компании, като Philips, Siemens и Fujifilm, са специализирани в диагностиката.

Нова платформа за улесняване на достъпа до информация и нови инструменти за улесняване на инвестициите

Новата безплатна онлайн платформа „Технологии за борба с рака"е разработена от експерти на ЕПВ, в сътрудничество с 10 национални патентни ведомства в Европа. Инструментът представя над 130 набора от данни в четири широки теми: превенция и ранно откриване; диагностика; терапии; благосъстояние и грижи след рака. За да подпомогне разработването и комерсиализацията на нови технологии за борба с рака, ЕПВ актуализира своя безплатен инструмент "Deep Tech Finder", който картографира почти 8 000 стартиращи предприятия от цяла Европа с патентни заявки. Инструментът включва филтри за 17 различни технологии, свързани с рака, което води до свързване с 1340 готови за инвестиции стартиращи предприятия в тази област. Това помага на инвеститорите и потенциалните партньори да намерят европейски стартиращи предприятия с ценни нови технологии за борба с рака в сектора на дълбоките технологии.

Допълнителна информация:

- Прочетете цялото проучване

- Достъп до „Deep Tech Finder" на Европейското патентно ведомство

- Достъп до платформата „Технологии за борба с рака"

- Запознайте се с някои от иноваторите в областта на рака (Taking precise aim)

- Присъединете се към онлайн събитието на ЕПВ: Борба с рака: как участниците в иновациите променят пейзажа

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg