ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Семинар „Единна патентна система – ползи и бъдещи предизвикателства“

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Европейското патентно ведомство и Хъба по интелектуална собственост и технологичен трансфер към Софийския университет "Св. Климент Охридски", организира семинар на тема „Единна патентна система – ползи и бъдещи предизвикателства“.

Събитието има за цел да повиши информираността сред академичните общности с изследователска насоченост и да осигури теоретични и практически знания в областта на патентите и полезните модели, с акцент върху патентните политики и процедури, свързани със заявяване и издаване на патент на национално, европейско и международно ниво. По време на семинар ще бъдат представени структурата и функциите на Единния патентен съд като един от най-важните елементи на Единната патентна система и институция, съблюдаваща спазването на правата на изобретателите.

Семинарът ще се проведе на 22 февруари 2024 г., от 11:00 до 15:00 часа, в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 3.

Желаещите да заявят участие в семинара могат да го направят електронно на следния линк.

Програма за събитието

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg