ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ново издание на Фонда за МСП „Power Your Business“ – уебинар за малките и средни предприятия

Службата на ЕС за интелектуална собственост организира уебинар във връзка с предоставянето на 4 Ваучера за възстановяване на разходи за интелектуална собственост по Фонда за МСП Power your Business“ за 2024 г. по Програматаза безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия - те включват заявки за търговски марки, промишлени дизайни, патенти и нови сортове растения, както и услуги по предварителна диагностика и диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост.

Това е третият информационен уебинар във връзка с Фонда за МСП.

Чрез ваучерите, част от таксите на МСП, за заявяване на национални и европейски патенти, търговски марки и промишлени дизайни и за нови сортове растения на ниво ЕС, могат да бъдат възстановени, а именно:

Патентно Ведомство

Темата на уебинара: SME Fund 2024 е фокусирана върху услугите „Предварителна диагностика – IP Scan“ и „Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост – IP Scan Enforcement“.

Дата: 6 февруари 2024 г./ вторник, 10:00 – 10:50 CET

Език: английски

ЛекториТамаш Кирали - Европейска комисия; Наталия Руано - отдел „Клиенти", СЕСИС;

Елисавет Карагиампи – отдел „Клиенти", СЕСИС

Уебинарът предоставя информация за Фонда за МСП’2024 и може да бъде от полза за Вашия бизнес, как да поискате възстановяване на таксата си за услугите „Предварително диагностика“ (IP Scan) и „Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост“ (IP scan Enforcement), заявяване на търговски марки, промишлени дизайни, патенти и сортове растения, ще получите повече информация за услугите за патенти и сортове растения, обхванати от Ваучери 3 и 4.

Фондът за МСП„The Ideas Powered for Business“е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малки и средни предприятия (МСП) в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост.

Фондът за МСП е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Информация за Фонда за МСП „The Ideas Powered for Business“

Регистрация

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg