ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глобални награди WIPO Global Awards 2024

Патентно Ведомство

Глобалните награди на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) всяка година отличават компании и личности, които използват интелигентно интелектуалната собственост за комерсиализация, като същевременно допринасят положително за обществото чрез своите иновации и творчество.

Годишният конкурс се организира за кандидати от 193-те държави - членки на СОИС, представители на различни икономически сектори. Първоначално включващ малки и средни предприятия (МСП), през 2024 г. конкурсът въвежда нова категория за стартиращи предприятия. Очакват се допълнителни категории в предстоящите издания на програмата.

Периодът на кандидатстване за участие в конкурса за 2024 г. ще продължи до 31 март. Той е отворен за МСП от цял свят, за дейности във всички сектори на икономиката – технологии, селско стопанство, творчески индустрии и други.

Победителите се избират от независимо международно жури с опит в интелектуалната собственост, иновациите, творческите индустрии, инвестициите и бизнеса.

Подробна информация може да намерите на : WIPO Global Awards 2024

За глобалните награди на Световната организация за интелектуална собственост(СОИС):

Глобалните награди на СОИС имат за цел да насърчат комерсиализацията на активите на интелектуалната собственост, като възнаградят изобретатели, творци и предприемачи, използващи правата върху интелектуална собственост (ИС) за постигане на своите бизнес цели, генериране на доходи, създаване на работни места, справяне с местни и глобални предизвикателства и подпомагане на общественото и националното развитие.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg