PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Какви документи са необходими при подаване на заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

В какъв срок се подава заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

Как мога да подам заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

Kолко струва издаването на сертификат за допълнителна закрила?

Кога се публикува заявката за сертификат за допълнителна закрила?

Могат ли да бъдат правени промени в заявката за издаване на сертификат за допълнителна закрила?

Какъв е срокът на действие на SPC? Как може да се поддържа? Какви са таксите?

Как и къде се плащат дължимите такси?

Как може да се получи дубликат на сертификат за допълнителна закрила?

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
E-Services
Contact us 02/9701 321
services@bpo.bg