ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Видеофилми на Патентно ведомство, свързани с обекти на индустриална собственост

Патентно ведомство на Република България, в сътрудничество със Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) изготви и представи поредица от видеофилми на теми, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост и ползването на електронните услуги – заявяване на марки и промишлени дизайни.

Видео презентациите са с участие на експерти от Патентно ведомство и отразяват националните и европейски практики, свързани с търговски марки, промишлен дизайн, медиация в спорове по индустриалната собственост. Същите са полезни за бизнеса и всички заинтересовани институции и лица.

Видеофилмите са достъпни тук:

Тема 1: Индустриалната собственост в подкрепа на бизнеса : ТУК

Тема 2: Медиация в спорове по индустриална собственост : ТУК

Тема 3: Електронно заявяване на промишлен дизайн : ТУК

Тема 4: Електронна регистрация на марка : ТУК

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg