ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Семинар „IP Management- интелектуалната собственост в полза на бизнеса“

Патентно ведомство на Република България в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, представят на вниманието на всички заинтересовани лица семинар, насочен към малки и средни предприятия на тема: IP Management- интелектуалната собственост в полза на бизнеса“.

Основната цел на събитието е повишаването на информираността на малките и средни предприятия относно ползите от интелектуалната собственост и пряката ѝ връзка с възможността за дългосрочно развитие и конкурентоспособността на техния бизнес.

Програмата включва теми в областта на търговските марки и промишления дизайн, както и инициативата „Фонд за МСП“.

Семинарът ще се проведе на 30.11.2023 г. в сградата на Централна патентна библиотека, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 50.

Желаещите да заявят участие в семинара могат да го направят електронно на следния линк или на място преди началото на събитието.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg