ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ролята на университетското предприемачество за икономиката на България обсъдиха учени и експерти от Патентното ведомство

Патентно Ведомство

На 15 март, в залата на Централната патентна библиотека се проведе обучителен семинар „Патенти за иновации“, организиран от Патентно ведомство на Република България, в партньорство с Европейското патентно ведомство.

От изследователските университети се очаква да бъдат деен участник в генерирането на иновации. А основният индикатор за активността на университетите, развиващи сериозна научноизследователска дейност, е броят на заявените и регистрирани патенти и полезни модели. Официалната статистика на Патентно ведомство е категорично в полза на инициативните – например от 47 подадени заявки, 39 получават патент", коментира при откриването на форума проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство.

По думите й патентът е инвестиция, която се възвръща многократно при успешна реализация на пазара на защитената иновация, като поради това все по-често компаниите си партнират с български университети за създаване на различни иновативни решения. Следващата важна крачка е придобиването на знания и умения за защита на изобретенията.

През изминалата година са получени голям брой заявки от научните екипи във висшите училища и изследователските организации, като водеща сфера остава "електроника и електротехника", следвана от "машиностроенето".

Дискусиите в научните среди са важни, за да се стимулира активността не само за разработване на изобретението, а и за неговата закрила, чрез интелектуалната собственост. Макар симбиозата между бизнеса и университетите да е позитивна тенденция, е важно да има баланс между интересите на двамата участника. Младите учени трябва да са информирани, че имат механизми да защитят икономическия си интерес, като придобият патентно право върху изобретенията си. И институциите на национално и европейско ниво сме на разположение, за да им помогнем", каза проф. Борисова.

В събитието взеха участие изследователи, представители на академичните среди, млади учени и изобретатели, лектори от дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни" в Патентно ведомство на Република България. Специално внимание беше обърнато и на Европейската патентна система, която беше представена от адв. Ескил Вааге от Европейското патентно ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg