ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

„Power your Business“ – уебинар за малки и средни предприятия

Патентно Ведомство

Уебинарът има за цел да предоставиактуална информацияза Фонда за МСП, като се фокусира върху патенти и сортове растения

Службата на ЕС за интелектуална собственост организира уебинар във връзка с Ваучери 3 и 4 (за патенти и сортове растения) по Програмата за безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия. Това е вторият уебинар във връзка с Фонда за МСП и ще предостави актуална информация за Ваучери 3 и 4.

Чрез ваучерите, част от таксите на МСП, при подаване на национални и европейски патентии електронно подаване на заявки за нови сортове растения на ниво ЕС, могат да бъдат възстановени, а именно:

  • -Ваучер 3 за патенти – 1 500 EUR размер на безвъзмездната помощ, която покрива 75 % от таксата;
  • -Ваучер 4 за сортове растения в Общността – 225 EUR размер на безвъзмездната помощ, която покрива 50 % от таксата за онлайн заявка

Тема на уебинара: „Power your business with the SME Fund 2023 edition“ – втора актуализация, фокусирана върху патенти и сортове растения   

Дата: 12 септември 2023 г., 10:00 – 11:00 CEST

Ниво: основно

Езиканглийски

Лектори:

Елисавет Карагиампи – Отдел „Клиенти“ - СЕСИС

Сара Пива – Службата на Общността за сортовете растения

Тамас Кирали – Европейска комисия

Чрез уебинара ще разберете как Фондът за МСП може да бъде от полза за вашия бизнес, как да поискате възстановяване на таксата си за услугите предиагностика (IP Scan), заявяване на търговски марки, промишлени дизайни, патенти и сортове растения, ще получите повече информация за услугите за патенти и сортове растения, обхванати от Ваучери 3 и 4.

Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малки и средни предприятия (МСП) в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост.

Фондът за МСП е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Информация за Фонда за малки и средни предприятия„The Ideas Powered for business“

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg