ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОБСЕРВАТОРИЯТА ЗА ПАТЕНТИ И ИНОВАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) инициира създаването на Обсерватория за патенти и технологии, чието стартиране е планирано за втората половина на 2023 г. Обсерваторията ще допринесе за по-задълбочено и всеобхватно разбиране на важни въпроси, свързани с бъдещето на иновациите и технологиите, и тяхното въздействие върху патентната система. За целта ЕПВ провежда обществена консултация за събиране на информация от заинтересованите страни и представяне на техните гледни точки и интереси в Първия двугодишен работен план на Обсерваторията за патенти и технологии (2023-2025 г.).

Този първи Работен план ще очертае темите, които ще бъдат приоритетни за Обсерваторията, както и дейностите и инструментите, които тя планира да прилага чрез иницииране и предлагане на консултации, кампании за повишаване на осведомеността, онлайн семинари, образователни дейности и разработването на цифрова библиотека.

В първоначалния списък с приоритетни теми, заложени в двугодишния Работен план, са включени въпроси, свързани с приноса на иновациите към целите на ООН за устойчиво развитие; изменението на климата и енергийната криза (или как иновациите и интелектуалната собственост могат да помогнат за смекчаване на рисковете); най-новите технологични тенденции в развитието на малките и средните предприятия; космическите изобретения; прехода от иновация към комерсиализация в Европейските университети; патентните дейности в сектора на здравеопазването и други.

Консултацията ще продължи до петък, 10 март, и е отворена за всички заинтересовани страни и експерти от иновационната екосистема. Европейското патентно ведомство приветства и насърчава участието на широк кръг от експерти по иновации, а не само на специалисти по интелектуална собственост, като подчертава, че това е от съществено значение за оформянето на бъдещето на Обсерваторията.

Стартирането на Обсерваторията е одобрено от Административния съвет на ЕПВ през юни 2022 г. Концепцията за създаването на Обсерваторията и предложението, внесено в Съвета, бяха разработени вследствие на проведената през февруари 2022 г. Първа онлайн консултация и получената обратна връзка.

Можете да се включите в онлайн консултацията и да споделите гледната си точка от следния линк:

https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg