ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство проведе обучение за ученици и учители на тема „Търговската марка и промишленият дизайн – знак за конкурентоспособност“

Патентно Ведомство

На 6 и 7 април 2023 г., в залата на Централна патентна библиотека се проведе обучение на тема „Търговската марка и промишленият дизайн – знак за конкурентоспособност“, организираноот Патентно ведомство, в изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Председателят на Патентно ведомство, проф. Владя Борисова откри събитието и приветства участниците като подчерта, че инициативата, която ведомството провежда за поредна година, има за цел да популяризира сред учащите се какво е интелектуална собственост и те да получат знания, които да им помогнат в тяхното бъдещо професионално развитие. Председателят на Патентно ведомство призова участниците да бъдат активни в заявяването и защитата на своите бъдещи търговски марки и промишлени дизайни – обекти на индустриалната собственост.

В организирания в полза на образователните институции семинар, тази година взеха участие ученици и учители от 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, Националната финансово-стопанска гимназия, Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ и други.

Двудневното обучение беше проведено от експерти от Патентно ведомство по теми, свързани със заявяване и регистрация на търговски марки;промишленият дизайн като знак за отличителността на продуктите и бизнеса; възможни нарушения и защита на индустриалната собственост, както и административнонаказателна защита на търговската марка и промишления дизайн в условията на нелоялна конкуренция.

По време на практическата част от обучението във втория ден от семинара, учениците бяха разпределени в три съревноваващи се екипа. Отборите имаха за задача да изготвят и презентират бизнес план на създадена от тях компания и да решат казус, предварително разработен от страна на експерти от Патентно ведомство на Република България. И трите отбора показаха изключителна креативност, иновативен подход, презентационни умения, работа в екип и добри идеи в областта на индустриалната собственост.

На отборите бяха връчени специални награди, а всички участници получиха сертификат от името на Патентно ведомство. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg