ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство и БАИТ организираха семинар на тема „Обекти на интелектуална собственост - патент, полезен модел, търговска марка“

На 21 април БАИТ в партньорство с Патентно ведомство организира за своите членове семинар „Обекти на интелектуална собственост - патент, полезен модел, търговска марка“. В събитието участие взеха 23 представители от 15 компании. Сред представителите на компаниите имаше юрисконсулти, управители, финансови мениджъри и адвокати.

Председателят на Патентно ведомство на Република България проф. д-р Владя Борисова приветства участниците и подчерта ролята на интелектуалната собственост като ключов фактор за постигане на устойчиво икономическо развитие и гарантиране на по-висока конкурентоспособност на българската икономика. Представителите на бизнеса имаха възможност да се срещнат и с Ивета Истилиянова – заместник-председател на Ведомството, както и с Любка Петрова, съдия във Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет към Единния патентен съд на ЕС.

Участие взеха и експерти от Патентното ведомство, които представиха спецификата на различните видове интелектуална собственост – патент, полезен модел, промишлен дизайн, търговска марка и ноу-хау. Компаниите се запознаха в детайли с процедурата по регистрация на патент и полезен модел, както и териториалния и времевия им обхват.

В хода на дискусията участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси към експертите относно таксите и стъпките по отделните процедури. На сайта на Патентно ведомство са налични със свободен достъп всички регистрирани патенти, полезни модели и всяка фирма може да направи справка самостоятелно. Патентното ведомство поддържа и списък с всички патентни представители, които могат да консултират фирмите и да осъществят предварително проучване. 
Регистър на представители по индустриална собственост

Анастасия Величкова, Директор на дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни" и Илка Стефанова, старши експерт предоставиха насоки кои продукти могат да се защитят и заявят в Патентно ведомство; кои не могат, както и спецификите по тези казуси.

Припомняме, че в момента е активна и кампания за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия /МСП/ за закрила на интелектуална собственост.

Съдия Любка Петрова от ВАС запозна участниците с детайли, касаещи регистрацията на търговска марка, както и каква роля има разгласяването на иновацията при заявката за патент и придобитата отличителност на търговската марка, които играят ключова роля в съдебните дела. Магистратът призова членовете на БАИТ да бъдат активни и да работят в посока на промяна на законодателството в тази област, което да съответства на спецификите на ИКТ сектора и разнородните продукти и услуги, които индустрията създава и предлага.

Семинарът на БАИТ беше организиран след решение на УС като превенция на зачестили случаи на регистрация на полезни модели и казуси, с които се сблъскват членовете на БАИТ. Експертите от Патентното ведомство посочиха, че в последните няколко години най-голям брой полезни модели се заявяват от сферата на информационните и комуникационните технологии. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg