ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обучителен семинар „Европейска мрежа на Автентичностите“ по въпросите на фалшифицирането на стоки и услуги се проведе в Търговище

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Търговище, организира втори обучителен семинар по проекта „Европейска мрежа на Автентичностите“. Събитието се проведе на 30 юни 2023 г. в сградата на Общината.

Реализирането на семинара, насочен към местните изпълнителни и правоохранителни органи – представители на МВР, включително Икономическа полиция, както и Агенция „Митници“, е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Търговище от 02.11.2022 г.

Фокусът бе върху запознаване на отговорните институции със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на индустриалната собственост. Акцентът на обучителния семинар беше поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Лекторите от Патентно ведомство обърнаха внимание на аудиторията на необходимостта от обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

„Европейска мрежа на Автентичностите“ е проект на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България, и цели да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса и обществеността в различните европейски градове, както за стойността на индустриалната собственост като ценен бизнес актив, така и за последствията от нарушаването на тези права, водещи до икономически загуби за бизнеса и увреждащи правата на потребителите. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg