ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Записи на уебинарите на СЕСИС провеждани през 2021 г.

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) предоставят достъп на всички заинтересовани лица до записите на излъчените през 2021 г. уебинари на теми, свързани с промените, в резултат на транспонирането на Директивата за търговските марки в законодателствата на държавите членки.

Уебинарите са по проект ECP7 TMD на СЕСИС, осъществен в тясно сътрудничество с националните ведомства за интелектуална собственост и асоциациите на потребителите, и същите са съответния национален език на ведомствата, със субтитри на английски език.

Сред темите са: „Процедура по опозиция в България“ и „Неизползването на търговската марка като способ за защита в процедура по опозиция в България“, представени на български език от експерти от Патентно ведомство на Република България.

Линк за достъп: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4554

Не се изисква регистрация.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg