ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съобщение

Патентното ведомство на Република България Ви уведомява, че на 01.07.2022 г. влиза в сила международен стандарт ST.26 за листингите на секвенциите при изобретения от областта на биотехнологиите, който изцяло отменя сега действащият ST.25. Международен стандарт ST.26 ще се прилага за всички заявки за патент за изобретение, включващи данни за биологични секвенции под формата на листинг на секвенции, подадени на и след 01.07.2022 г.

Преминаването към международен стандарт ST.26 има за цел хармонизиране на практиката за листингите на секвенциите между различните патентни ведомства и да се направи същия съвместим с международните бази данни за секвенциите. Най-съществената разлика между листинга на секвенциите, по сега действащият ST.25 и новият ST.26 е преминаване от TXT към XML формат. Използването на XML позволява по-лесно прехвърляне на секвенциите в международни бази данни за секвенции без загуба на данни. ST.26 също изисква задължително анотиране на D-аминокиселини, разклонени секвенции и нуклеотидни аналози. Други промени с въвеждането на ST.26 включват преминаване към използването на "t" вместо "u" за представяне на урацил в РНК последователности и използване на еднобуквен код, за разликаот сега действащият трибуквен аминокиселинен код.

Задължението за представяне на листингите на секвенциите при заявки, съдържащи такива, ще е изцяло на заявителя. Когато се установи, че е подадена заявка за патент наи след 01.07.2022 г. включваща листинг на последователностите , който не е в изискуемия формат и форма по международен стандарт ST.26, заявителят ще бъде поканен да отстрани нередовността в срока по чл. 46, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията па полезните модели.

Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ като инициатор на въвеждането на международен стандарт ST.26 в глобален мащаб, в подкрепа на заявителите е осигурила специално създаден софтуер за изготвяне на листинг на секвенциите по ST.26, а именно WIPO sequence, който може да използвате за трансформиране на листинга на секвенциите от стария ST.25 TXT в новия ST.26 XML формат, както и за откриване на грешки в секвенциите по ST.26.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg