ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрация за конференция на тема: „The Unitary Patent System - A Game Changer for Innovation in Europe“

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България има удоволствието да информира всички заинтересовани лица за предстояща конференция на тема: ‘The Unitary Patent System - A Game Changer for Innovation in Europe'/“ Единната патентна система – промяна на играта за иновации в Европа“, организирана от Федералната публична служба по икономика на Белгия, Европейско патентно ведомство и Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия.

Събитието ще се проведе на 17 ноември 2022 г. (четвъртък), от 09:00 - 17:00 CETв Concert Noble, Брюксел, Белгия (адрес: ул. „d'Arlon“ 82, Брюксел).

Работни езици – английски, френски и немски.

Пълната програма на конференцията вижте тук. Сред включените теми са: Представяне на Европейската патентна система; Принос на патентите към иновациите в Европа, Становища на бивши и настоящи представители на европейските институции и др.

Единният пазар на Европейския съюз е на път да навлезе в нова ера на насърчаване на инвестициите в иновации. Единният патентен съд и Единният патент трябва да започнат да функционират в началото на 2023 г., което ще даде тласък на развитието и търговията на стоки и услуги с интензивно използване на права върху интелектуална собственост и за насърчаване на иновациите в Европа.

В конференцията ще се включат белгийският вицепремиер и министър на икономиката, еврокомисарят по вътрешен пазар (предстои да бъде потвърдено) и президентът на Европейското патентно ведомство, както и редица високопоставени лектори.

За повече информация и регистрация, прилагаме линк към сайта на Европейската комисия тук.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg