ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България организира онлайн събитие „IP for YOU“

Патентно Ведомство

EUIPO в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България организира онлайн събитие „IPforYOU“. Събитието е в областта на интелектуалната собственост и е насочено към всички заинтересовани страни. Експерти ще представят теми, свързани с интелектуалната собственост. Онлайн сесията е безплатна, но участниците трябва да се регистрират по-долу.

Линк за регистрация: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/bulgaria-ipforyou

Дневен ред:

10:00 EET Въведение и приветствие

10:15 Доказателства за използване- изисквания, организация на документите, реално използване в ЕС.

11:15 Производство по възражение (опозиция) пред СЕСИС.

12:15 Дизайн на Общността.

13:05 Доказателства за реално използване.

13:45 Фонд за МСП и новостите в EUIPO.

14:00 Закриване.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg