ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство ще е домакин на Годишната среща за 2023 г.

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България ще бъде домакин на следващата Годишна среща на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Европейската комисия, което бе официално съобщено днес от г-н Кристиан Аршамбо - Изпълнителен директор на СЕСИС, по време на среща на държавите членки на Европейската мрежа за интелектуална собственост, в гр. Солун. Поканата е отправена до председателя на Патентно ведомство, в резултат на активното му сътрудничество със СЕСИС и успешното приключванена поредица от значими за развитието на системата за интелектуалната собственост, проекти, на ниво Европейски съюз.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg