ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица, публикуваният от Европейското патентно ведомство Патентен индекс за 2021 г.

Патентно Ведомство

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е получило 188 600 заявки през 2021 г., което е с 4,5% повече спрямо предходната година и е най-високият брой до момента.

Патентният индекс на ЕПВ за 2021 г., публикуван днес, показва, че заявките за патенти са се възстановили значително миналата година след лек спад през 2020 г. (-0,6%).

„Силното търсене на патенти миналата година показва, че иновациите са останали стабилни“, каза президентът на ЕПВ Антонио Кампинос. Той подчертава креативността и устойчивостта на иноваторите в Европа и по света. Те са подали по-голям брой заявки за патенти и силният растеж на цифровите технологии предоставя убедителни доказателства за дигиталната трансформация, която се извършва във всички сектори и индустрии“.

Въпреки рекордния брой получени заявки, индексът показва спад с 25,9% на броя заявки, изпратени от български фирми спрямо 2020 г.

Патентно Ведомство
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg