ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България Ви информира за възможност за участие в предстоящ семинар, организиран от Европейското патентно ведомство на тема „Unitary Patent IT Workshop“

Патентно Ведомство

Събитието е предвидено да се проведе в онлайн среда с продължителност в рамките на един ден. Желаещите да участват могат да се регистрират за една от двете дати 23 май 2022 г (17.00 до 18.40 часа, Централно европейско време) или 25 май 2022г. (10.00 до 11.40 часа, Централно европейско време)

Програмата е фокусирана върху съдържанието на формулярите на ЕПВ, които се променят/въвеждат във връзка с предстоящото влизане в сила на възможността за кандидатстване за европейски патент с единно действие и достъпа до данни в Европейския патентен бюлетин, в Регистъра на европейските патенти и Регистъра за патентите с единно действие. В хода на срещата е планирана и демонстрация на живо на демо версията на ИТ инструментите за заявяване на съответните услуги пред ЕПВ.

Формата за регистрация за участие ще е достъпна до четвъртък, 19 май 2022 г.

23 май 2022 г. - регистрация

25 май 2022 г. - регистрация

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg