ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) организират семинар на тема „Основи на индустриалната собственост“

Патентно ведомство на Република България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), организират обучение по въпросите на интелектуалната собственост, което е специално разработено за студентите, младите учени и за академичната общност, чиято основна дейност са теми, свързани с интелектуалната собственост.

Обучението има за цел да повиши информираността, както и да осигури теоретични и практически знания, свързани с индустриалната собственост и пряката ѝ обвързаност с научната дейност.

Семинарът ще се проведе на 12 май 2022 година, от 13:00 до 16:30 часа, в Централната патентна библиотека към сградата на Патентно Ведомство (гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50).

Желаещите да заявят участие в обучението могат да го направят както електронно – следвайки следния линк https://forms.gle/7zJ4g9onuBd8b5Ek7, така и на място, преди началото на събитието.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg