ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Отлагане на преходния период на Единния патентен съд

Патентно Ведомство

През изминалата седмица Единният патентен съд (UPC) обяви в изявление, че преходния период (Sunrise Period) ще започне на 1 март 2023 г., последван от влизането в сила на Споразумението за Единния патентен съд (UPCA) на 1 юни 2023 г.

UPC отбелязва, че допълнителното време има за цел да позволи на бъдещите потребители да се подготвят за засилените мерки за верификация, необходими за достъп до системата (Case Management system) и за подписване на документи.

Началната дата на преходните мерки, предложени от ЕПВ, остава непроменена въпреки ревизирания график, публикуван от Единния патентен съд по отношение на началото на техния преходен период и влизането в сила на Споразумението за Единен патентен съд.

В ЕПВ заявителите могат да подават предварителни искания за единно действие и за забавяне на издаването на решението за издаване на европейски патент от 1 януари 2023 г.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg