ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Безвъзмездна помощ за МСП за закрила на интелектуална собственост през 2023 г. обяви Патентно ведомство

Патентното ведомство на Република България информира бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия (МСП) в ЕС за 2023 г. Целта е подпомагане на бизнеса в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

Патентно Ведомство

„Работата по програмата за подпомагане на МСП беше стартирана пилотно през 2020 г. в отговор на пандемията от COVID-19. Тогава бе одобрен и създаден Фондът за МСП 2021 в рамките на програма COSME. Неговата цел беше да предостави финансова подкрепа на онези МСП от ЕС, които желаят или да получат услуга за предварителна диагностика на интелектуалната собственост(IP Scan), или да получат закрила за своите търговски марки и/или дизайни.“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство.

Обобщените данни за резултатите са категорични: подадени са 12 989 искания за безвъзмездни средства на ниво ЕС на обща сума 3 750 172,60 EUR, като средната изплатена сума е 500 EUR. През 2021 г. 77% от МСП, които са поискали безвъзмездни средства, са заявители на обекти на интелектуална собственост за първи път, а 52% от бенефициерите посочват, че не биха кандидатствали за закрила на интелектуалната си собственост без подкрепата на Фонда за МСП.

Това дава основание на Службата не само да продължи работата на Фонда, но и да актуализира някои от действията, така че да отговорят максимално на нуждите на МСП.

Ваучерите, които ще бъдат налични през 2023 г., покриват до 90% от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната сума за възстановяване достига 1500 EUR.   

   

Дейности по ИС на Фонда за МСП 2023

Патентно Ведомство
  1. В зависимост от таксите за заявяване на тази услуга на национално ниво
  2. Максималната стойност, която Фондът покрива по отношение на услугата Предиагностика в участващите ведомства, е до 1500 евро
  3. Фондът не покрива такса за посочване и такса за обработване, наложени от ведомството на произход
  4. Услуга, предлагана от националните ведомства на държавите членки, но на международно ниво       

      

  • Ваучер 1 ще възстановява до 90% от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 EUR (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга, с максимална цена за услугата от 1500 EUR). Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.   
  • Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 EUR. Процентът на възстановяване ще остане 75% за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50% за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.
  • Ваучер 3 за национални и европейски патенти, с който ще се разшири възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката. Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 EUR и 75%.
  • Ваучер 4, който ще покрие 50% от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС (225 EUR). Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията на сортовете растения, Фондът за МСП ще подпомага МСП, участващи в зеления и цифров преход, като в същото време подкрепя целите на Зелената сделка на ЕК. За този ваучер няма да има период на изпълнение, тъй като само таксата за кандидатстване ще бъде допустима за възстановяване.

Две са съществените промени за 2023 г. – увеличаване на бюджета и по-кратък период на активиране на всеки един от четирите ваучера, намален до два месеца с възможност за удължаването му до четири месеца. Това би спомогнало за оптимизиране на изпълнението на бюджета, като позволи по-бързо освобождаване на неизползваните средства към МСП.

„МСП са движещата сила на европейската икономика и на тях се падат 65,2% от всички работни места в ЕС. В България картината не е по-различна - МСП допринасят традиционно за три четвърти от общата заетост и за близо 65% от добавената стойност в икономиката на страната“, казва проф. Борисова и допълва, че именно те предлагат иновативни решения на много неотложни предизвикателства и спомагат за разпространението на иновациите в цяла Европа. Въпреки това само 10% от европейските МСП притежават регистрирани права на интелектуална собственост. Ето защо, според всички анализи, те се нуждаят от подкрепа за повишаване на конкурентоспособността си чрез по-добра закрила и използване на обектите на интелектуална собственост.

------ ------ -----

Фондът за МСП е инициатива, която има за цел да подпомогне финансово малките и средните предприятия (МСП) в ЕС при закрилата и управлението на техните права на интелектуална собственост (ПИС) чрез националните, регионалните, европейските и международните системи за интелектуална собственост, като използва част от финансовите резерви на Службата. Инициативата се осъществява от Службата в партньорство с Европейската комисия (ЕК) и с подкрепата на Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

През ноември 2020 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на Фонд за МСП за 2021 г. по програма "Конкурентоспособност на предприятията и МСП" (COSME). Действието стартира на 11 януари 2021 г. и приключи на 30 юни 2022 г.

Въз основа на успеха и поуките, извлечени от тази първа покана за представяне на предложения, през ноември 2021 г. Управителният съвет и Бюджетният комитет одобриха създаването на многогодишната инициатива "Фонд за МСП" за периода 2022-2024 г. в рамките на Програмата за единния пазар на ЕС (SMP). 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg