ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общи комуникации CP13 и CP14 имат първи работни варианти

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), стартира първите два проекта от Мрежа за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPN) за сближаване от Стратегическия план на СЕСИС 2020-2025 г.

Двата проекта в областта на марките, „Заявки за марки, направени недобросъвестно“ /CP13/ и „Марки, противоречащи на обществения ред или на приетите принципи на морала“ /CP14/, са изключително важни, от гледна точка на сближаване на практиките на страните членки на Европейския съюз в тези области.

Целта на двата проекта е да се изгради рамка, на базата, на която да бъдат хармонизирани практиките на националните ведомства на страните членки и СЕСИС, по отношение на недобросъвестно подадени заявки за марки и прилагането на основания за отказ, свързани с обществен ред и добри нрави, в които области към момента съществуват национални различия.

Вследствие на работата по проектите, по тази много специфична и деликатна материя, вече има първи работни варианти на общи комуникации, изготвени в резултат на съвместните усилия на членовете на работните групи по проектите, националните ведомства и потребителски асоциации.

Патентно ведомство има активно участие, чрез свой представител, в работната група към CP14.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg