ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БТА и Патентното ведомство започват съвместна рубрика

Патентно Ведомство

Проф. д-р Владя Борисова - председател на Патентното ведомство, и Кирил Вълчев - генерален директор на БТА, подписаха днес в Националния пресклуб на Агенцията договор за партньорство за популяризирането на "Златната книга на Патентно ведомство на Република България". Това ще стане чрез представяне на най-изявените български откриватели и изобретатели и техните постижения, за да бъде съхранена паметта за личността на всеки от тях, заяви генералният директор на БТА.

Подписването на договора става в деня, в който поредните български учени изследователи бяха вписани в "Златната книга на Патентното ведомство" на тържествена церемония в Президентството, изтъкна Вълчев. Той напомни, че "Златната книга" е учредена през 1981 г., а днес се навършват 41 години от началото й, като само веднъж в годината тя се попълва с иманата на най-изявените български откриватели и изобретатели в знак на признанието на България към тях.

Вълчев съобщи, че БТА, със съдействието на Патентното ведомство, ще има нова рубрика "Създадено в България", която ще бъде и на английски език. Това е слоганът, записан на първата страница на "Златната книга" при нейното създаване и затова решихме, че той ще е най-подходящ за бъдещата рубрика, отбеляза проф. д-р Владя Борисова. В тази рубрика всяка седмица ще бъдат представени както вписаните в "Златната книга на Патентното ведомство" българи, така и дейността на Патентното ведомство. Първата информационна кампания, която БТА планира, е за Единния патентен съд и влизането в сила на споразумението за него и за единния европейски патент, който от следващата година предстои да се прилага в ЕС. Ще бъдат представени не само актуалните български откриватели и изобретатели, но и тези, които са вписани в "Златната книга" през нейните 41 години съществуване, като бъдат представени изобретенията на онези, които са все още сред нас, а с помощта на Патентното ведомство ще бъдат представени и тези, които вече са починали, но тяхното дело продължава да съществува, каза генералният директор. Става дума за повече от 130 български видни учени и изобретатели, допълни той.

Вълчев напомни, че отличените тази година откриватели с вписването им в "Златната книга на Патентното ведомство" са проф. инж. Павлина Долашка, ръководител на научен колектив в Института по органична химия на БАН, автор и съавтор на 13 обекта на индустриална собственост, защитени с патенти, 12 от които - внедрени в козметични и лекарствени продукти, и разработки на иновативни технологии за получаване на биологично активни вещества от морски и градински охлюви, предназначени за третиране на бактериални инфекциозни заболявания, за регенериране и възстановяване на тъкани, имуностимулатори и предпазване от инфекциозни заболявания, и проф. д-р Костадин Костадинов от Института по механика към БАН, автор и съавтор на 20 патента в областта на роботиката и мехатрониката, 11 от тях внедрени в различни отрасли на промишлеността, науката и медицината, като въртяща дигитална маса, внедрена в Национален център по стандартизация и метрология, метод и устройство за вибросепариране на материали, робот за инвитро оплождане "Микрона 01", робот Hydro-Mina за микро- и наноманипулации и операции. На церемонията за общ принос в областта на индустриалната собственост беше награден проф. Томс Хрант Дерсаркисян, който има 50-годишен принос в областта на индустриалната собственост, автор и съавтор на 14 авторски свидетелства, 3 патента за изобретения и 10 полезни модела в областта на автоматизацията и машиностроенето в минната промишленост. С тримата учени БТА днес публикува видео интервюта.

Проф. д-р Владя Борисова изрази удовлетвореност от възможността за установяване на трайно партньорство с БТА за разпространение на знанията в областта на индустриалната собственост, технологичния трансфер, дейността на Патентното ведомство, значението на индустриалната собственост за индустриалното развитие, иновационните трендове и растеж на националната икономика с цел подобряване на живота на обществото. Тя изтъкна, че целта на новата рубрика е да бъде привлечено вниманието на все по-голяма част от представителите на бизнеса за ползите от прилагането на индустриалната собственост за техния икономически растеж.

Проф. Томс Хрант Дерсаркисян, който присъства днес на подписването на партньорския договор, изрази надежда с новата рубрика на БТА постиженията на българските изобретатели да достигнат до работодателите, които от своя страна да им предоставят "фронт за работа", който по думите му се състои от две неща - средства и екип.

В тази връзка генералният директор на БТА посочи, че новата рубрика ще е част от секция "Икономика" на Агенцията, защото целта е тази информация да бъде насочена най-вече към хората от бизнеса.

Проф. д-р Владя Борисова отбеляза, че Патентното ведомство предоставя различни услуги към бизнеса и изобретателите, за да може да се реализира истински трансфер на технологии, който да позволи да се генерира добавена стойност - да се произведе продукт на базата на тази иновация, който да е достъпен от цялото общество. Борисова изтъкна, че Патентното ведомство на България съвместно с Европейското патентно ведомство и с Института за право, икономика и интелектуална собственост на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са постигнали съгласие за създаването в България на хъб, който да предоставя възможност за придобиване на знания от областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер в полза на университетите и изобретателите, за да могат те, осъзнавайки, че този технологичен трансфер ще добави стойност както за бизнеса, така и за тях, да се ориентират към него и да пристъпят към действия в комуникация с бизнеса. Проф. д-р Владя Борисова изтъкна, че това е постижение на национално ниво и международно признание за дейността на Патентното ведомство и за потенциала на българската икономика.

Генералният директор на БТА посочи, че някой от следващите броеве на списание ЛИК ще бъде посветен на научните достижения на българските изобретатели, използвайки архивите на БТА и на Патентното ведомство. Вълчев открои и темата с единния европейски патент и съд. Проф. д-р Владя Борисова напомни, че България е активен участник в изграждането на единия патентен съд и във влизането в сила на единния патент, както и това, че имаме български съдия, който вече официално е признат в състава на Централното отделение на Единния патентен съд - Татяна Жилова.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg